Anglická slovíčka

Denně nová slovíčka, slovíčka k vytisknutí

  • Zvětšit velikost písma
  • Výchozí velikost písma
  • Zmenšit velikost písma

Dnešní slovíčka - lehká


Lehká slovíčka jsou určená začátečníkům a mírně pokročilým. Jestliže vám připadají příliš snadná, můžete se místo nich učit rovnou středně těžká slovíčka.

Lehká slovíčka pro dnešní den (14. 4. 2021) jsou:

Slovíčka dne
hide - skrýt, schovat, skrýt se, zatajit
refer - odkazovat
mend - opravit, spravit
trouble - potíž, problém
sorry - promiňte, pardon, ubohý
much - moc, hodně, mnoho, velmi
wish - přání
near - poblíž, blízko, blízký, nedaleko
fifty - padesát
rain - pršet, déšť
pass - minout, míjet, soutěska
bitter - hořký, trpký
anything - cokoliv, něco
reach - dostat se, dorazit, dosáhnout
solitary - samotný, osamělý
have - vlastnit, mít
across - napříč, přes
here - tady, tu, zde
pass - míjet, minout, soutěska
improve - zlepšit, vylepšit

Vytisknout tato slovíčka!

Trénovat další lehká slovíčka