Anglická slovíčka

Denně nová slovíčka, slovíčka k vytisknutí

  • Zvětšit velikost písma
  • Výchozí velikost písma
  • Zmenšit velikost písma

Dnešní slovíčka - lehká


Lehká slovíčka jsou určená začátečníkům a mírně pokročilým. Jestliže vám připadají příliš snadná, můžete se místo nich učit rovnou středně těžká slovíčka.

Lehká slovíčka pro dnešní den (18. 9. 2021) jsou:

Slovíčka dne
line - řada, hláška, linie, linka, provaz, provázek, šňůra, čára
quiet - tichý, klidný
move - posunout se, hýbat, hýbat se, pohnout se, posunout, přestěhovat se, přesunout, tah
heavy - těžký
account - konto, účet
former - bývalý, dřívější, první jmenovaný
dull - hloupý, nezáživný, nudný, tupý
fill - naplnit, nalít, plnit
necessary - nutný, nezbytný, potřebný
fire - střelit, oheň, palba, požár, propustit, střelba, vyhodit, vystřelit
directly - rovně, přímo, rovnou
flow - proudit, proud, tok, téci, téct
vote - hlasovat, hlas, hlasování, volit
stand - vstát, obstát, postavit se, pozvat, snést, stanoviště, stánek, stát, vystát
glad - potěšený, rád
neighbor - soused, sousedka
bus - autobus
cancel - zrušit
family - rodina, příbuzenstvo, příbuzní, rod
learn - naučit se, učit se

Vytisknout tato slovíčka!

Trénovat další lehká slovíčka