Anglická slovíčka

Denně nová slovíčka, slovíčka k vytisknutí

  • Zvětšit velikost písma
  • Výchozí velikost písma
  • Zmenšit velikost písma

Dnešní slovíčka - lehká


Lehká slovíčka jsou určená začátečníkům a mírně pokročilým. Jestliže vám připadají příliš snadná, můžete se místo nich učit rovnou středně těžká slovíčka.

Lehká slovíčka pro dnešní den (23. 10. 2019) jsou:

Slovíčka dne
influence - ovlivnit, vliv
cold - chladný, chlad, studený, zima
will - odhodlání, vůle
let - nechat, nechť, pustit
require - vyžadovat, požadovat, žádat
though - ačkoliv, i když, třebaže
straight - rovný, heterosexuál, heterosexuální, přímo, přímý, rovnou, rovně
order - přikázat, nařídit, objednat, objednávka, pořadí, pořádek, příkaz, rozkaz
somewhere - někde, někam
someone - kdosi, někdo
climb - vylézt, lézt, stoupat, výstup, šplhat
hit - uhodit, narazit, praštit, udeřit, zasáhnout, zásah, úder
hurt - zranit, bolet, poranit, poranit se, ublížit, zraněný
scared - vyděšený, vystrašený
reduce - zmenšit, snížit
instantly - ihned, hned, okamžitě
any - nějaký, kterýkoliv
tip - rada, hrot, spropitné, tip, špička
hang - zavěsit, oběsit, viset
letter - dopis, písmeno

Vytisknout tato slovíčka!

Trénovat další lehká slovíčka