Anglická slovíčka

Denně nová slovíčka, slovíčka k vytisknutí

  • Zvětšit velikost písma
  • Výchozí velikost písma
  • Zmenšit velikost písma

Dnešní slovíčka - středně těžká


Tato slovíčka jsou vhodná pro pokročilé. Pokud se vám zdají moc těžká, učte se raději lehká slovíčka. Jestliže vám naopak připadají moc jednoduchá, zkuste těžká slovíčka.

Středně těžká slovíčka pro dnešní den (23. 10. 2019) jsou:

Slovíčka dne
monkey - opice
comprehend - chápat, pochopit
engineer - technik, inženýr, strojvůdce
edge - hrana, kraj, okraj, ostří, pokraj, výhoda
judge - posoudit, hodnotit, rozhodčí, soudce, soudit
mystery - tajemství, záhada
intersection - křížení, křižovatka, průsečík
consequence - výsledek, důsledek, následek
male - samec, muž
enhance - vylepšit, zlepšit
professional - odborník, odborný, profesionál, profesní
research - výzkum
donation - dar, darování, dárcovství
void - prázdnota, prázdný
exceptional - mimořádný, vynikající, výjimečný
novice - nováček, začátečník
strategy - strategie
battery - baterie, baterka
reason - příčina, důvod
mainly - zejména, hlavně, především, převážně

Vytisknout tato slovíčka!

Trénovat další středně těžká slovíčka