Anglická slovíčka

Denně nová slovíčka, slovíčka k vytisknutí

  • Zvětšit velikost písma
  • Výchozí velikost písma
  • Zmenšit velikost písma

Dnešní slovíčka - středně těžká


Tato slovíčka jsou vhodná pro pokročilé. Pokud se vám zdají moc těžká, učte se raději lehká slovíčka. Jestliže vám naopak připadají moc jednoduchá, zkuste těžká slovíčka.

Středně těžká slovíčka pro dnešní den (27. 1. 2021) jsou:

Slovíčka dne
honour - uctívat, ctít, pocta, vyznamenání, čest
theme - námět, motiv, téma
modesty - skromnost
broom - koště, smeták
abuse - zneužívání, týrání, zneužití, zneužít, zneužívat
doom - zkáza, zhouba, záhuba
exclamation mark - vykřičník
focus - zaměřit se, ohnisko, soustředit se, zaostřit
honor - ctít, pocta, uctívat, vyznamenání, čest
battle - bojový, bitevní, bitva, boj
structure - struktura, budova, osnova, stavba, strukturovat
arrangement - uspořádání, dohoda, úmluva
unreliable - nespolehlivý
representative - zástupce, představitel, reprezentant, zmocněnec
single-purpose - jednoúčelový
slicer - kráječ
proposition - tvrzení, návrh, výrok
negative - negativní, negativ, záporný
blind - slepý, nevidomý
assassination - zavraždění, atentát

Vytisknout tato slovíčka!

Trénovat další středně těžká slovíčka