Anglická slovíčka

Denně nová slovíčka, slovíčka k vytisknutí

  • Zvětšit velikost písma
  • Výchozí velikost písma
  • Zmenšit velikost písma

Geometrické tvary


Smějí se vám všichni kolem, že nevíte, co to znamená dodecahedron? Nezoufejte! Jsme tady abychom pomohli!

Základní slovíčka

geometry - geometrie point - bod curve - křivka shape - tvar vertex - vrchol (např. roh krychle) side - strana (např. trojúhelníka) edge - hrana (např. krychle) face - stěna (např. krychle)

Přímky a spol

line - přímka line segment - úsečka ray - polopřímka

Rovinné tvary

triangle - trojúhelník quadrilateral - čtyřúhelník pentagon - pětiúhelník hexagon - šestiúhelník square - čtverec rectangle - obdélník kite - deltoid rhomb - kosočtverec parallelogram - kosodélník trapezoid - lichoběžník circle - kruh ellipse - elipsa polygon - mnohoúhelník, polygon

Prostorové tvary

cube - krychle sphere - koule cylinder - válec prism - hranol cone - kužel pyramid - jehlan cuboid - kvádr tetrahedron - čtyřstěn octahedron - osmistěn dodecahedron - dvanáctistěn icosahedron - dvacetistěn polyhedron - mnohostěn

Míry

length - délka angle - úhel area - plocha surface - povrch volume - objem

Vytisknout tato slovíčka!

Trénovat další základní slovíčka