Anglická slovíčka

Denně nová slovíčka, slovíčka k vytisknutí

  • Zvětšit velikost písma
  • Výchozí velikost písma
  • Zmenšit velikost písma

Zdraví a nemoci


Zdraví není žádná legrace, zvlášť když se ho nedostává, a tak si pro tentokrát odpustíme obligátní úvodní průpovídku...

Nejčastější běžné nemoci

cold - rýma flu, influenza - chřipka tonsilitis - angína pneumonia - zápal plic indigestion, dyspepsia, upset stomach - zažívací potíže allergy - alergie asthma - astma eczema - ekzém tooth decay - zubní kaz

Nejčastější vážné nemoci a stavy

ischemic heart disease - ischemická choroba srdeční heart attack - infarkt stroke - mrtvice cancer - rakovina

Úrazy

injury, trauma - úraz injury, wound - zranení wound - rána fracture - zlomenina contusion - pohmoždění, zhmoždění, pohmožděnina bruise - modřina, pohmožděnina cut - řezná rána, říznutí slash - sečná rána gash - šrám scar - jizva

Příznaky nemocí

pain - bolest bleeding - krvácení cough - kašlat, kašel sneeze - kýchat, kýchnutí sore throat - škrábání v krku headache - bolest hlavy fever - horečka nausea - nevolnost vomiting - zvracení diarrhea - průjem swelling - otok rash - vyrážka blisters - puchýře

Související slovíčka

hospital - nemocnice patient - pacient inpatient - lůžkové oddělení, hospitalizovaný pacient outpatient - ambulance, ambulantní pacient ward - nemocniční pokoj doctor - doktor nurse - sestra diagnosis - diagnóza treatment - léčba medication - léky, léčba léky drug - lék

Vytisknout tato slovíčka!

Trénovat další základní slovíčka